Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Główne kierunki prowadzonych badań dotyczą zagadnień z obszaru uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości m.in. na obszarach wiejskich, jak również środków unijnych i instytucjonalnych determinant rozwoju przedsiębiorstw, w tym systemów fiskalnych.