Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Celem badań Katedry Ekonomii Politycznej jest dynamika procesów gospodarczych, którą należy rozpatrywać w kategoriach kreacji nowych funkcji, form i sposobów działalności podejmowanych przez podmioty gospodarcze. Badania koncentrują się na kilku zasadniczych obszarach funkcjonowania gospodarki, wśród których należy wymienić wzrost i rozwój gospodarczy, zmiany strukturalne gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem procesów innowacyjnych, zachowania podmiotów gospodarczych – uczestników  procesów innowacyjnych oraz zagadnień, takich jak:

  • innowacyjność i transfer technologii w warunkach globalizacji i integracji gospodarczej;
  • warunki ich efektywności systemów innowacyjnych;
  • procesy konwergencji technologicznej;
  • zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie;
  • rola instytucji w gospodarce i funkcjonowanie systemów instytucjonalnych;
  • instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności;
  • akumulacja kapitału intelektualnego;
  • zachowania i postawy konsumentów na rynku.