Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Anna Wildowicz-Szumarska

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
a.wildowicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: wtorek środa 13.30 - 15.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate