Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Anna Wildowicz-Giegiel

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
a.wildowicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: czwartek 11.30-13.00

Konsultacje w formie zdalnej:

  1. Drogą mailową: a.wildowicz@uwb.edu.pl

Konsultacje w formie kontaktu bezpośredniego wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową i ustaleniu terminu spotkania.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate