Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Anna Wierzbicka

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

(085) 745-77-06
a.wierzbicka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 203

wtorek: 18.15-19.45, pokój 202

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: a.wierzbicka@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate