Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Anna Protasiewicz

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-28
a.protasiewicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: środa 9.45-11.15 (221)

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate