Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr inż. Anna Matel

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-29
a.matel@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135

konsultacje: poniedziałek: 13:15-14:45, niedziela: 15:30-17:00, pokój 135

soboty zjazdowe dla II i III roku kierunku Ekonomia 11:30  - 13:00

niedziele zjazdowe dla II i III roku SN

dodatkowe konsultacje 19.11.2021 godz. 8:30 - 11.00 w formie zdalnej

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate