Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr inż. Anna Matel

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-29
a.matel@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135
konsultacje: urlop macierzyński
w sem. zimowym

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate