Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr inż. Anna Matel

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-29
a.matel@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135

konsultacje: piątek: 9:00-10:00, niedziela: 15:30-16:30, pokój 234

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: a.matel@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate