Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Anna Jurczuk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Ekonomii Instytucjonalnej

(085) 745-77-02
a.jurczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: piątek,  godz. 9.00-9.45 i piątek, 
                                     godz. 13.00-13.45 (221)

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate