Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Anna Busłowska

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
a.buslowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232
konsultacje: czwartek, godz. 14.45-16.15, sala 229.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate