Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Anna Augustyn

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(085) 745-77-25
a.augustyn@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje:  poniedziałek: 10:00-11:30, pokój 229

Urlop do 31 marca.

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: a.augustyn@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate