Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Anna Augustyn

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(085) 745-77-25
a.augustyn@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229
konsultacje: środa 11.45 - 13.15

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate