Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Aneta Kargol-Wasiluk

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
a.kargol@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: środa 8.00 - 9.30

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika:  a.kargol@pracownik. uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate