Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Aneta Kargol-Wasiluk

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
a.kargol@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje:

wtorek 11.45-13.15

daty: 01.10.2019, 15.10.2019, 29.10.2019, 12.11.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 21.01.2020, 03.02.2020

wtorek 10.00-11.30

daty: 08.10.2019, 05.11.2019, 19.11.2019, 03.12.2019, 17.12.2019, 14.01.2020, 28.01.2020, 11.02.2020

konsultacje z dnia 08.10.2019 zostały przeniesione na 09.10.2019 na godz. 9.45-11.15

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate