Wydział Ekonomii
i Finansów

Rok 2017

 

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie w Białymstoku sposobu weryfikacji samodzielności sporządzania rozpraw doktorskich POBIERZ
Kodeks Etyki Doktoranta UwB POBIERZ
Krajowa Reprezentacja Doktorantów LINK
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów UwB POBIERZ
Uchwała Nr 19/IX/13 Rady WEiZ UwB z dn. 14.01.2013 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego, zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. POBIERZ
Uchwała Nr 53/IX/13 Rady WEiZ UwB z dn. 13.05.2013 w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego, zwiększania stypendium dokotranckiego z dotacji projakościowej POBIERZ
Uchwała Nr 178/IX/14 Rady WEiZ UwB z dn. 17.11.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w wytycznych dotyczących przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego, zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej POBIERZ