Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

Harmonogram zjazdów

W edycji 2021/2022 na Studiach Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw obowiązuje następujący harmonogram zjazdów. 

SP FiRP HARMONOGRAM ZJAZDÓW R. AK. 2021 2022

Szczegółowy rozkład zajęć jest dostępny w zakładce "Rozkład zajęć".

 

Rekrutacja na edycję 2021/2022 - przedłużona

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na rok akademicki 2021/2022 została przedłużona do 29 października br.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz programie Studiów Podyplomowych znajdują się na stronach www Studiów Podyplomowych w zakładce "Rekrutacja".

Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem portalu Internetowej Rekrutacji na Studia Podyplomowe Uniwersytetu w Białymstoku, tj. IRK - Studia Podyplomowe (uwb.edu.pl)

 

Zastrzegamy możliwość zakończenia naboru w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 

Baza Usług Rozwojowych

Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest usługa pn. "Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (edycja 2021/2022)" (usługa nr 2021/09/07/13798/1164699). Usługa jest otwarta na Państwa zgłoszenia. W razie pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Studiów Podyplomowych.

 

Edycja 2021/2022 - zapraszamy do rekrutacji!

Zapraszamy do rekrutacji na Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na rok akademicki 2021/2022.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz programie Studiów Podyplomowych znajdują się na stronach www Studiów Podyplomowych w zakładce "Rekrutacja".

Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem portalu Internetowej Rekrutacji na Studia Podyplomowe Uniwersytetu w Białymstoku.

Więcej:

SP FiRP Rekrutacja 2021/2022

IRK - Studia Podyplomowe (uwb.edu.pl)

 

 

Ogłoszenie

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw będą realizowane zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Uwaga! Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć ze względu na ewentualne zmiany harmonogramu naboru uczestników do projektu Bony na szkolenie. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne u operatorów projektu w województwie podlaskim, tj.

 

II tura rekrutacji na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapisów na nową edycję Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. II tura naboru kandydatów trwa od 22 września do 13 listopada br. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji są dostępne pod poniższym linkiem:

https://weif.uwb.edu.pl/rekrutacja-2605

Uwaga!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości korzystania z dofinansowania czesnego ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych funduszy informujemy, że honorujemy wszelkie formy wsparcia. W ubiegłych latach Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw były Usługodawcą w ramach projektu Bony na Szkolenia. W nadchodzącej edycji projektu, tj. w październiku 2020 r., również przewidujemy zgłoszenie ww. usługi do Bazy Usług Rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat projektu Bony na Szkolenia są dostępne w portalach internetowych instytucji organizujących projekt.

 

Otwarcie rekrutacji na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, ruszyły zapisy na nową edycję Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji są dostępne pod poniższym linkiem:

https://weif.uwb.edu.pl/rekrutacja-2605

 

Od 25 maja br. zajęcia na Studiach Podyplomowych odbywają się zdalnie

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach podyplomowych w siedzibach uczelni wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zarządzeniem nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Uniwersytecie w Białymstoku zajęcia na Studiach Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw odbywają się w formie zdalnej. Zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia i egzaminy realizowane są poprzez platformę Microsoft Teams.

 

Dostęp do platformy Microsoft Teams

Uniwersytet w Białymstoku zapewnia bezpłatny dostęp do platformy MS Teams wszystkim Słuchaczom i Wykładowcom Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Dostęp do platformy Teams jest możliwy – po zalogowaniu – z widoku witryny internetowej https://portal.office.com/ lub poprzez aplikację Teams zainstalowaną na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Usługa Microsoft 365, w skład której wchodzi Teams, zawiera również m.in. poszerzony dysk wirtualny OneDrive, Class Notebook, Word, Excel, PowerPoint czy OneNote. Do dyspozycji Słuchaczy i Wykładowców pozostaje również poczta elektroniczna obsługiwana przez Outlook w domenie @student.uwb.edu.pl lub @pracownik.uwb.edu.pl.

W przypadku problemów technicznych związanych z logowaniem lub obsługą Microsoft 365 zapraszamy do kontaktu z Działem Sieci Komputerowych, tel. 85 745 70 92, e-mail: dask@uwb.edu.pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z kształceniem zdalnym

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu w Białymstoku informuje o przekazaniu danych osobowych użytkowników usługi Microsoft 365 do Microsoft Corporation.

Przekazanie danych nastąpiło na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Microsoft Corporation z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie niezbędnym do obsługi udostępnionego narzędzia. Dane osobowe użytkowników zostaną wykorzystane przez Microsoft Corporation w celu wywiązania się z zobowiązań związanych ze świadczoną usługą, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz regulacjach umownych, w szczególności wspomnianej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Usługodawca, tzn. Microsoft Corporation, zapewnia stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie ze względu na fakt, że Microsoft Corporation jest podmiotem podejmującym działania o zasięgu ogólnoświatowym, dopełniono również wymaganych prawem procedur dotyczących przetwarzania danych poza obszarem EOG, tj. usługodawca zobowiązał się do przestrzegania standardowych klauzul umownych ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą przewidzianą w RODO.

Szersze informacje na ten temat można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 85 745 71 76, e-mail: iod@uwb.edu.pl.