Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Aktalne ogłoszenia w sprawie nauczania zdalnego

Informacja dot. przedłużenia kształcenia  w formie zdalnej na WEiF do dnia 30 września 2020 r. 

LINK

Informacja dot. funkcjonowania dziekanatu

LINK

Informacja dot. przedłużenia kształcenia  w formie zdalnej na WEiF do dnia 24 maja 2020 r. 

LINK

Wsparcie dla studentów: bezpłatne użyczenie komputerów z Wydziału Ekonomii i Finansów UwB

LINK

Informacja dot. kształcenia w formie zdalnej dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

LINK

Rekomendacje władz dziekańskich WEiF dotyczące zajęć prowadzonych w trybie zdalnym

LINK