Wydział Ekonomii
i Finansów

Wnioski o stypendia należy wypełniać i zarejestrować w wersji elektronicznej w USOSweb Uwb,

a następnie w wersji papierowej wraz z załącznikami dostarczyć do właściwej jednostki.

 

Instrukcje
Oświadczenie o o dochodach POBIERZ
Wniosek o stypendium socjalne POBIERZ
Wniosek o zapomogę POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora POBIERZ
Warto poczytać
Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Lista załączników do wniosku o stypendium socjalne POBIERZ
Pojęcie utraty i uzyskania dochodu w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych POBIERZ
Oświadczenia
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych POBIERZ
Oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego POBIERZ
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami POBIERZ

Zaświadczenie o średniej ocen (tylko dla studentów 1. roku drugiego stopnia, którzy ukończyli pierwszy stopień poza Wydziałem)

średnia ocen powinna być podana do 4 miejsc po przecinku!

POBIERZ