Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Agnieszka Zalewska-Bochenko

Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16

a.zalewska-bochenko@uwb.edu.pl 

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: środa godz. 16:45-18:15, pokój 319

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy Blackboard Collaborate