Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Agnieszka Zalewska-Bochenko

Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16

a.zalewska-bochenko@uwb.edu.pl 

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

Konsultacje: piątek - godz. 15:30-17:00

Konsultacje w dn. 18.10.2019 r. odbędą się o godz. 8:45-10:15.

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate