Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Agnieszka Piekutowska

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-30
piekutowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje: czwartek 13.00 - 14.30 (pok. 219 lub 107)

W dniu 17.12.2019 r. konsultacje zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate