Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Agnieszka Ertman

Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16
a.ertman@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: środa 11:30-13:00, pokój 319

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy Blackboard Collaborate

w dniu 17.02.2021 konsultacje odbędą się w godzinach 16:00 - 17:30