Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Agnieszka Ertman

Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16
a.ertman@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

Konsultacje: środa - godz. 11:15 - 12:45

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate