Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Adam Wyszkowski

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
a.wyszkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: czwartek: 9:45-11:15

Konsultacje w formie zdalnej:

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: a.wyszkowski@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate