Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Adam Wyszkowski

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
a.wyszkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: Czwartek 15:15 - 16:15

W dniu 21.07.2022 r. o godzinie 12.00-13.00.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate